Dřevěné terasy

Vhodný výběr typu materiálu je pro provedení terasy velmi důležitý, proto pro provedení teras volíme dřeviny o objemové hmotnosti od 800 kg/m3, a to především Bangkirai či Massaranduba atp.

Alternativou nahrazující tyto dřeviny je terasa provedená v systému Twinson, což je kombinace dřeva (40%) a polymerů (60%) eliminující některé negativní vlastnosti dřeva jako je bobtnavost, sukovitost a podobně. Terasa z tohoto materiálu také nevyžaduje obnovování olejových nátěrů.

Fixaci terasových desek lze provádět jak klasickým způsobem, tedy nerezovými vruty nebo speciálními šrouby, tak v systému iCLIP, který je pohledově skrytý.

Důležitým krokem při zřízení terasy je její založení a provedení podkladu, zde existuje opět několik možností od uložení terasy do zavěšené ocelové konstrukce po položení terasy do terénu, vždy ovšem musí být zajištěn odtok srážkové vody.

Ošetření terasy

Doporučujeme natřít terasu (bezbarvým) olejem 2x před sezónou a 2x po sezóně (netýká se terasy z materiálu Twinson).

Vybrané reference dřevěných teras