Balkóny a terasy

Konstrukce balkonů a teras patří mezi nejvíce zatěžovaná místa budov. Jedná se v podstatě o střechu s velmi malým sklonem a se skladbou vrstev, které musí dlouhodobě zvládat extrémní zatížení - velké výkyvy teplot (cca -20 °C až 80 °C), vlhko (tlak vodních par), mráz (rozmrzání, rozpínání ledu) apod.

 

Pro izolaci balkónů a teras používáme speciální pevné (vyztužené), protiskluzné hydroizolační fólie určené pro izolaci pochozích konstrukcí typu balkon či terasa nebo chodníčky na ploché střechy. Fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.

 

Varianty řešení balkónů či teras (příp. kombinace):

- pochozí fólie,

- kačírkový zásyp,

- dlažba,

- terasový dřevěný rošt.

Vybrané reference balkónů a teras

<< 1 | 2