Sanace vlhkého zdiva

Omítka a injektážní prostředky jsou nové možnosti ošetření vzlínající vlhkosti. Vytváří vysoce porézní vrstvu, která se dobře nanáší. Má výbornou přilnavost i na velmi hladké povrchy jako je například beton. Činí výslednou vrstvu vysoce prodyšnou. Na rozdíl od jiných používaných prostředků jím není vlhkost do zdiva uzavírána, nýbrž naopak vlhkost je odváděna ven ve formě vodních par. Zdivu je umožněno dýchat, přičemž povrch je suchý.

Používají se proti vzlínající vodě v betonu, zdivu a omítce. Použití těchto prostředků je možné až do 65 % vlhkosti zdiva.

Lze použít pro ošetření vzlínající vlhkosti ve většině typů zdiva: klasické cihlové zdi, zdi s dutinami, zdi z běžného kamene, štěrkem plněné zdi apod.