Zemní izolace

Izolace základů fóliemi z PVC, PE-HD, LPD je určena pro oboustranně zabudované, zpravidla jednovrstvé fóliové izolační povlaky u staveb izolující proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové, některým kapalinám a radonu.

Izolace základů fóliemi se používá pro vytváření izolačních plášťů všech typů spodních částí staveb obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Izolace základů fóliemi je vhodná  do všech typů prostředí s různým stupněm biochemické agresivity a teplotami od -20°C do +40°C.

Se zemní izolací není problém ani vytvoření dostatečně těsných prostupů izolací a opracování dalších detailů pro zajištění trvalé nepropustnosti pro radon.

Dle daného radonového rizika a hydrogeologických poměrů na stavebním pozemku Vám navrhneme komplexní řešení s patřičnou tloušťkou izolační fólie s ohledem k typu stavby a izolaci proti radonu. Vše provedeme včetně zajištění, dovezení materiálu a likvidace odpadu.

Vybrané reference zemních izolací