Záchytné systémy

Bezpečnost práce je nedílnou součástí každého pohybu na spádových i nespádových střechách. Nezabezpečená hrana volného pádu, nezabezpečený otvor ve střeše je nejčastějším rizikem při pohybu na střeše. Pracovník, který provádí práce, kde hrozí tato rizika, musí být vždy řádně zajištěn proti pádu. Proto součástí každé stavby je vypracování záchytného a zádržného systému.

Společnost Protocol CZ spol. s r.o. je autorizovaná a plně kvalifikovaná provádět cenové kalkulace na míru, dokumentace projektů a montáž bezpečnostních střešních systémů k ochraně před pádem osob pro ploché střechy, které plní normy současné legislativy.         

Vybrané reference záchytných systémů